Het privacybeleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.nauta-deuren.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.nauta-deuren.nl is eigendom van Nauta Deurenservice.
 2. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.nauta-deuren.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Nauta Deurenservice  zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.  Nauta Deurenservice kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  3. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  4. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc,, waarvan Nauta Deurenservice denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
 3. Disclaimer
  Nauta Deurenservice is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.